Dla wielu osób, zwłaszcza młodych, zakup pierwszego mieszkania stanowi spore wyzwanie. Z uwagi na rosnące ceny nieruchomości i drożejące kredyty hipoteczne, takie marzenie jest często trudne do zrealizowania. Właśnie dlatego rząd przygotował program dopłat do kredytów mieszkaniowych – Bezpieczny Kredyt 2%.

Kto może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Kredyt będzie dostępny dla osób do 45. roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich. Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tysięcy złotych dla jednej osoby, a dla małżeństwa lub rodziców z dzieckiem to 600 tysięcy złotych.
Warto także wiedzieć, że kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, a w programie nie obowiązuje limit cen za 1m² mieszkania. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego będzie różnicą między stałą stopą ustaloną na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata będzie przysługiwała przez pierwsze 10 lat spłaty kredytu.

Jakie muszę spełnić warunki, by uzyskać bezpieczny kredyt 2%.

Kredytobiorca powinien:

  • posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;
  • przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:
  • nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
  • nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
  • w dniu udzielenia kredytu nie może mieć ukończone 45 lat.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu?

W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2% powiększone o marżę i prowizję (jeśli będzie pobierana) banku.

Czy oprocentowanie kredytu jest stałe?

Wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. W okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2% + marża banku.

Czy przy bezpiecznym kredycie 2% jest wymagany wkład własny, a jeśli tak, to jakiej wysokości?

Bezpieczny kredyt 2% to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od Państwa do pierwszych 120 rat kredytu. Jak każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tysięcy złotych.

Jaki jest minimalny okres kredytowania?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Czy będę mógł zaciągnąć kolejny kredyt hipoteczny w czasie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2%?

Nabycie kolejnej nieruchomości w trakcie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2% skutkuje utratą prawa do dopłat od chwili wystąpienia tego zdarzenia.

Kiedy rusza program?

Dofinansowanie do kredytu hipotecznego w ramach rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 procent ma ruszyć w lipcu 2023 roku